DINE PERSONDATA

Den Sociale Kapitalfond, som står bag Impact StartUp Danmark,  implementerer og vedligeholder nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortroligheden af personfølsomme oplysninger.

Herunder:

 • Adgangskontrol, sletning, kritisk valg af databehandlere samt juridiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger
 • Du vil altid blive oplyst, hvorfor dine data behandles og hvor det er nødvendigt vil dit samtykke blive registreret.
 • Dine data vil udelukkende blive delt med databehandlere i den udstrækning det er nødvendigt for at indfri databehandlingens oprindelige formål og i overensstemmelse med dit evt. samtykke.
 • Dine data bliver således aldrig delt eller solgt med 3. parter, der ikke direkte har med det oplyste formål at gøre.

Dataansvar

Når du deler dine personoplysninger med Den Sociale Kapitalfond er følgende enheder fælles ansvarlig for data:

 • Den Sociale Kapitalfond Management ApS
 • Den Sociale Kapitalfond
 • Den Sociale Kapitalfond Invest ApS

Du kan henvende dig til os ved at skrive til bmj@socialkapitalfond.dk, hvis du har spørgsmål til behandlingen af din data eller hvis du ønsker at udøve af dine rettigheder (se afsnit nedenfor).

Data som behandles

 • Den Sociale Kapitalfond indsamler ikke oplysninger automatisk. I de tilfælde hvor dine oplysninger behandles af Den Sociale Kapitalfond, vil du altid blive oplyst herom. Karakter og udstrækning af behandling af dine persondata afhænger af til hvilket formål du har delt dem med os.

Når du ansøger om deltagelse i vores programmer:

 • Vi gemmer dine kontaktoplysninger i 6 måneder, mens ansøgningen bliver bevaret i anonymiseret form.
 • Den Sociale Kapitalfond benytter cloud-udbydere til sagsbehandling og opbevaring.
 • Dine data kan blive overført til 3. lande som USA med Privacy Shield som garanti for tilstrækkelig sikker behandling, herunder overførsel af dine data.

Hvis du kommer i videre betragtning til deltagelse i vores programmer, gælder følgende tilføjelse:

 • Vi gemmer dit CV og din personprofil i maksimum 6 måneder efter afslag.
 • Hvis du bliver optaget som deltager i programmet, vil hjemmel, slettefrister mv. fremgå af din deltagerkontrakt.

Databehandlere og internationale overførsler

Den Sociale Kapitalfond benytter databehandlere til:

 • Dokument- og sagshåndtering
 • Personprofilanalyse
 • Analyse og rangering

For nogle databehandlere gælder det, at der forekommer overførsel af data til USA, som betragtes som tredje-land. Den Sociale Kapitalfond sikrer, at der før overførsler er etableret passende garantier for sikkerheden af oplysningerne. Specifikt gælder det, at overførsler til USA er omfattet af EU-US Privacy Shield-ordningen.

Din ret til indsigt

Du kan altid anmode om indsigt i de oplysninger Den Sociale Kapitalfond behandler om dig.

Din ret til berigtigelse og sletning

Hvis Den Sociale Kapitalfond behandler forkerte oplysninger om dig, har du ret til at få berigtiget eller slettet disse oplysninger. Skulle der være oplysninger, som ikke er nødvendige for at Den Sociale Kapitalfond kan opfylde formålet med behandlingen, har du ligeledes ret til at få begrænset behandlingen til udelukkende at omfatte de nødvendige oplysninger.

Tilbagetrækning af dit samtykke

Derudover har du altid ret til at gøre indsigelse imod behandlingen og til at trække dit samtykke til behandlingen tilbage. Tilbagetrækning af samtykke vil betyde at Den Sociale Kapitalfond vil være ude af stand til f.eks. at bedømme evt. ansøgninger du måtte have indsendt.

Hvis du ønsker at klage

Skulle du ønske at klage over Den Sociale Kapitalfonds behandling af din sag kan du rette henvendelse til Datatilsynet:
https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Hvis du ønsker at udøve specifikke rettigheder eller har yderligere spørgsmål til Den Sociale Kapitalfonds behandling af personoplysninger kan du skrive til bmj@socialkapitalfond.dk