Impact StartUp-virksomhed får investering fra Kahoot-stiftere

Investeringsselskabet We Are Human har føjet den danske læseassistent Hero til porteføljen. Hero er en af de 21 startups, der er med i acceleratorforløbet Impact StartUp.

Co-founder af Hero, Mie Bøgh Arildsen, deltog i Den Sociale Kapitalfonds 10-års jubilæum, hvor hun fortalte om, hvordan hendes egen erfaring med ordblindhed satte kurs for rejsen, og hvordan virksomheden skaber positiv forskel i samfundet.

NYHED 3. maj 2021

Hero, som er stiftet af Mie Bøgh Arildsen og Joachim Bingel, er en virksomhed, der tilbyder en læseassistent baseret på kunstig intelligens. Det vil sige, den kan forenkle tekster og dermed gøre det lettere og hurtigere at læse for mennesker med læsevanskeligheder.

Medstifter af We Are Human, Johan Brandt, siger om investeringen i Hero, at alle deres investeringer altid skal være profitable, men det skal ikke kun være en god forretning. Virksomhederne skal også matche værdierne i We Are Human. Det gør investeringen i Hero i høj grad.

Læseassistenten er tilgængeligt på både dansk og engelsk og henvender sig til private brugere og samarbejder med bl.a. danske skoler og kommuner, der hjælper med at teste programmet.

Værktøjet kan også bruges af personer, der er ved at lære et nyt sprog, som var en af de primære årsager til, at We Are Human valgte at investere i Hero. Johan Brandtkalder Heros løsning for ”en næsten pinligt simpel løsning på et komplekst problem”. Og det ser han stort, forretningsmæssigt potentiale i.

Han ser især strategiske muligheder i USA og peger på en voksende kløft mellem den almene befolknings læseevner, og det niveau de traditionelle medier skriver deres artikler på. Her mener han, at løsningen kan være med til at knytte læserne og medierne tættere sammen.

Hero gik efter at få en investering af We Are Human, fordi investeringsselskabet deler målsætningen om at give alle mulighed for at tilegne sig viden.

“Har man svært ved at læse, kan det være vanskeligt at tilegne sig ny viden og dermed udleve sit fulde potentiale. Det vil vi ændre på. Og den vision har også We Are Human,” siger Mie Bøgh Arildsen og tilføjer, at investeringsselskabet også kommer til at spille en aktiv rolle i udviklingen af Hero.

“Vi har jævnligt møder og sparringssessioner med dem. De har fra Kahoot opnået en stor ekspertise i at udvikle et globalt læringsværktøj, som tager hånd om alle. Og så har de erfaring med at skalere produktet til mange brugere.”

Målet med Impact StartUp er at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og matche dem med et panel af relevante investorer i både Danmark og resten af Norden. Gennem programmet fokuseres bl.a. på at udvikle bæredygtige forretningsmodeller, håndtering af impact management, strategier for skalering samt veje til finansiering og kapitalfremskaffelse. Forløbet faciliteres af Den Sociale Kapitalfond og støttes af Industriens Fond.
Følg Impact StartUp’s Instagram på ikonet for mere viden om forløbet og de andre deltagere: